Välkommen till HEBAB!

HEBAB är ett väletablerat företag på byggmarknaden i Karlskoga och Nora med omnejd. Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar. I mängden av specialkunskaper kan nämnas kakelsättning och försäkringsskador.

Kort om HEBAB

Vi har idag 40 anställda varav 4 projektledare. Huvudkontoret finns i Karlskoga. Målsättningen är att kunden kan erhålla tjänster i hela byggprocessen med hänsyn till den kommande förvaltningen. Vi har även en filial i Nora. Telefon dit är: 0587-12644

Kontaktinfo

HEBAB

Sektionsvägen 13
691 42 Karlskoga

Tel växel: 0586-721730

Norakontoret

Tel: 0587-12644

info@hebab.nu 

VD: Mats Eriksson