Vår Kvalitetspolicy

HEBAB's kvalitetspolicy bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner mellan beställare och företaget. Det är därför HEBAB's kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders önskemål, skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att HEBAB skall sträva efter att:

  • I våra anbud erbjuda rätt kvalité efter önskad standard, så att kostnaden för produktionen blir så optimal som möjligt för kunden.
  • Ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalité.
  • Hålla god ordning och tillse säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Att med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
  • Att varje medarbetare är engagerad och känner ansvar i sin egen arbetsinsats.
  • Att göra varje beställare och projekt till en referens.

Kontaktinfo

HEBAB

Sektionsvägen 13
691 42 Karlskoga

Tel växel: 0586-721730

Norakontoret

Tel: 0587-12644

info@hebab.nu 

VD: Mats Eriksson